انجمن بیوانفورماتیک ایران

انجمن بیوانفورماتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بیوانفورماتیک ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن بیوانفورماتیک ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیوانفورماتیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن بیوانفورماتیک ایران