انجمن بیوتکنولوژی ایران

انجمن بیوتکنولوژی ایران فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بیوتکنولوژی ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیوتکنولوژی ایران