انجمن بیوتکنولوژی ایران

انجمن بیوتکنولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن بیوتکنولوژی ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن بیوتکنولوژی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن بیوتکنولوژی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن بیوتکنولوژی ایران