انجمن ترویج علم ایران

انجمن ترویج علم ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ترویج علم ایرانانجمن ترویج علم ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن ترویج علم ایران