انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران