انجمن خلاء ایران

انجمن خلاء ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن خلاء ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن خلاء ایران مسئولیت برگزاری 5 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن خلاء ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن خلاء ایران