انجمن خلأ ایران

انجمن خلأ ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن خلأ ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن خلأ ایران مسئولیت برگزاری ۵ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن خلأ ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن خلأ ایران