انجمن فیزیک ایران

انجمن فیزیک ایران فعالیت خود را در سال 1310 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فیزیک ایران تاکنون 20 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن فیزیک ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.



کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فیزیک ایران



نشستها و سخنرانی های علمی انجمن فیزیک ایران