انجمن محیط زیست ایران

انجمن محیط زیست ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن محیط زیست ایران تاکنون ۷ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن محیط زیست ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن محیط زیست ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن محیط زیست ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن محیط زیست ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن محیط زیست ایران