انجمن محیط زیست ایران

انجمن محیط زیست ایران فعالیت خود را در سال 1351 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن محیط زیست ایران تاکنون 12 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن محیط زیست ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن محیط زیست ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن محیط زیست ایران