انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت پروژه ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مدیریت پروژه ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت پروژه ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مدیریت پروژه ایران