انجمن مدیریت فناوری ایران

انجمن مدیریت فناوری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت فناوری ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مدیریت فناوری ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن مدیریت فناوری ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مدیریت فناوری ایران