انجمن مدیریت فناوری ایران

انجمن مدیریت فناوری ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت فناوری ایران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مدیریت فناوری ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مدیریت فناوری ایران