انجمن نانوفناوری ایران

انجمن نانوفناوری ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن نانوفناوری ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن نانوفناوری ایران