انجمن نجوم ایران

انجمن نجوم ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن نجوم ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن نجوم ایران