انجمن نجوم ایران

انجمن نجوم ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن نجوم ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن نجوم ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن نجوم ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن نجوم ایران