انجمن علمی آترو اسکروز ایران

انجمن علمی آترو اسکروز ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی آترو اسکروز ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آترو اسکروز ایران