انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران