انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.