انجمن علمی آسیب شناسی ایران

انجمن علمی آسیب شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۱۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی آسیب شناسی ایران تاکنون ۷ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی آسیب شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آسیب شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی آسیب شناسی ایران