انجمن علمی آموزش بهداشت ایران

انجمن علمی آموزش بهداشت ایران فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی آموزش بهداشت ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی آموزش بهداشت ایران