انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی تحقیق در عملیات تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات