انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات فعالیت خود را در سال 1370 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی تحقیق در عملیات تاکنون 12 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتنشستها و سخنرانی های علمی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات