انجمن هسته ای ایران

انجمن هسته ای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن هسته ای ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن هسته ای ایران