انجمن علمی ارتودنیستهای ایران

انجمن علمی ارتودنیستهای ایران فعالیت خود را در سال 1356 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی ارتودنیستهای ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ارتودنیستهای ایران