انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران