انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی

انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی