انجمن آهن و فولاد ایران

انجمن آهن و فولاد ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آهن و فولاد ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آهن و فولاد ایران