انجمن آهن و فولاد ایران

انجمن آهن و فولاد ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آهن و فولاد ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آهن و فولاد ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آهن و فولاد ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آهن و فولاد ایران