انجمن علمی اندودانتیست های ایران

انجمن علمی اندودانتیست های ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی اندودانتیست های ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اندودانتیست های ایران