انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران