انجمن علمی انگل شناسی ایران

انجمن علمی انگل شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی انگل شناسی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی انگل شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی انگل شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی انگل شناسی ایران