انجمن احتراق ایران

انجمن احتراق ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن احتراق ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن احتراق ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن احتراق ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن احتراق ایران