انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران فعالیت خود را در سال 1370 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران