انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران