انجمن علمی بهداشت محیط ایران

انجمن علمی بهداشت محیط ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی بهداشت محیط ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران