انجمن علمی بهداشت محیط ایران

انجمن علمی بهداشت محیط ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی بهداشت محیط ایرانانجمن علمی بهداشت محیط ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران