انجمن علمی بهداشت کار ایران

انجمن علمی بهداشت کار ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی بهداشت کار ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی بهداشت کار ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی بهداشت کار ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی بهداشت کار ایران