انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران

انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران