انجمن علمی پرستاران قلب ایران

انجمن علمی پرستاران قلب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پرستاران قلب ایرانانجمن علمی پرستاران قلب ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پرستاران قلب ایران