انجمن علمی پرستاری ایران

انجمن علمی پرستاری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پرستاری ایرانانجمن علمی پرستاری ایران در حال انتشار ۶ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پرستاری ایران