انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پریودنتولوژی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پریودنتولوژی ایران