انجمن انرژی بادی ایران

انجمن انرژی بادی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن انرژی بادی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن انرژی بادی ایران