انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

انجمن علمی پزشکان کودکان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۳۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پزشکان کودکان ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی پزشکان کودکان ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پزشکان کودکان ایران