انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پزشکی لیزری ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی پزشکی لیزری ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکی لیزری ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی پزشکی لیزری ایران