انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پزشکی لیزری ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی پزشکی لیزری ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن علمی پزشکی لیزری ایران مسئولیت برگزاری ۲ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پزشکی لیزری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی پزشکی لیزری ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی پزشکی لیزری ایران