انجمن انفورماتیک ایران

انجمن انفورماتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن انفورماتیک ایرانانجمن انفورماتیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن انفورماتیک ایران