انجمن انفورماتیک ایران

انجمن انفورماتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن انفورماتیک ایران