انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران

انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران