انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی

انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی