انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران فعالیت خود را در سال 1380 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران تاکنون 6 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران