انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران

انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران