انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران

انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایرانانجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران