انجمن علمی جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی ایران

انجمن علمی جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی ایران