انجمن علمی جراحان قلب ایران

انجمن علمی جراحان قلب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی جراحان قلب ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی جراحان قلب ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی جراحان قلب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی جراحان قلب ایران