انجمن تونل ایران

انجمن تونل ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن تونل ایران تاکنون ۸ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن تونل ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن تونل ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن تونل ایران