انجمن علمی چشم پزشکی ایران

انجمن علمی چشم پزشکی ایران فعالیت خود را در سال 1386 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی چشم پزشکی ایران تاکنون 15 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایران