انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران

انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران فعالیت خود را در سال 1326 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران