انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایرانانجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران