انجمن علمی داروسازان ایران

انجمن علمی داروسازان ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی داروسازان ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی داروسازان ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی داروسازان ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی داروسازان ایران