انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران

انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران