انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران فعالیت خود را در سال 1385 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران