انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران فعالیت خود را در سال 1341 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران